Księga Sofoniasza ● Mali Prorocy ● odnowienie ● Dzień Pana ● Obraz Izraela ● odstępstwo ● brak gorliwości ● nawróćcie się ● upamiętanie ● Bóg pysznym się przeciwstawia a pokornym daje łaskę ● trzeba będzie zdać sprawę ● podstawą relacji zaufanie ● Bóg jest blisko ● trzeba odnawiać miłość

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: