1 Księga Samuela 15:13-14; 15:22-23 ● król Saul ● beczenie owiec ● nieposłuszeństwo ● wola Pana ● rozkazy Pańskie ● wzgardzeni przez Boga ● usłuchanie głosu Pana ● zrzucanie winy na innych ● bogactwo ● różnorodność chrześcijaństwa ● posłuszeństwo Bogu ● ugruntowanie na Bogu ● cierpliwość ● czekanie na działanie Boga ● kogo słuchać? ● bać się Boga bardziej niż ludzi ● świętość a świeckość ● nieposłuszeństwo jest grzechem ● słuchanie i wykonywanie ● zbór Boży ● posłuszeństwo lepsze niż ofiara

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: