Objawienie Jana 1:3 ● Ewangelia Marka 12 ● Księga Izajasza 6 ● 1 List do Koryntian 13 ● 1 Księga Samuela 15 ● 2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) 17 ● historia Anny i Samuela ● nie można dwóm panom służyć ● kto ma uszy do słuchania – niechaj słucha ● do Boga jest tylko jedna droga ● największe przykazanie ● błogosławiony ten który czyta

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: