List do Filipian 2:12-13 ● z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie ● Bóg sprawia i chcenie i wykonanie ● żyj dla Pana Jezusa Chrystusa ● współpracuj z Bogiem ● List do Rzymian 3:26-28 ● człowiek usprawiedliwiony przez wiarę ● jest tylko jeden bilet do Nieba ● ratunek od kary za nasze grzechy ● ciało i krew nie mogą wejść do Nieba ● uświęcenie ● uwolnieni z grzesznej natury ● grzeszna natura człowieka ● odrzuć stary styl życia ● idź za Panem Jezusem ● stare przeminęło – teraz wszystko stało się nowe ● uwielbienie ● Ewangelia Jana 15 ● krzew winny ● mieć codzienną relację z Bogiem ● karmić się Słowem Bożym ● czytaj Słowo Boże ● okazuj posłuszeństwo Słowu Bożemu ● nie zapomnij podziękować Bogu

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: