Pan Jezus zmartwychwstał ● śmierć Pana na krzyżu nie była końcem ● czy wiesz czym jest zmartwychwstanie Pana ● jaki jest charakter Boga ● mamy Boga; który jest delikatny ale i mocny ● Pan Jezus panuje nad śmiercią ● to co dla nas oznacza koniec – nie jest końcem u Boga ● List do Rzymian 6:4 ● żyj codziennie świadomością; że Jezus zmartwychwstał

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: