List do Galacjan 6:7-10 ● co człowiek sieje to i żąć będzie ● rozsiewanie ziarna ● sianie dla ciała ● sianie dla ducha ● uczynki ciała ● co zasiejesz to wyrośnie ● skażenie ● postępowanie zgodnie z wolą Bożą ● życie poświęcone Bogu ● czynienie dobra wszystkim ● domownik wiary ● miłość wzajemna ● co siejesz w swoim życiu dzisiaj? ● co zbierasz? ● siej dobre nasienie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: