w Chrystusie nowym jest stworzeniem ● nowe stworzenie ● stare przeminęło ● poselstwo sprawujemy ● służba pojednania ● Ten który nie znał grzechu ● pojednajcie się z Bogiem ● stary rok – nowy rok ● nowy początek ● nowe życie ● nowa rzeczywistość ● świat z sobą pojednał ● nie zaliczając upadków ● Jezus Chrystus wziął winę na siebie ● grzech ● wszystko z Boga ● złożyć na Niego ● Boża obietnica ● Sprawiedliwość Bożą ● podobać się Bogu ● trwać w Chrystusie ● na podstawie wiary ● życie w pełni ● w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy ● stać się dziećmi Bożymi ● życie w wierze ● 2 List do Koryntian 5:17-21 ● List do Filipian 3:9

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: