Psalm 114 ● wyjście Izraela z Egiptu ● Bóg ochrania ● Świętość ● Boże Królestwo ● całą natura chwali Boga ● Jezus jest Bogiem ● Bóg wyprowadza z niewoli grzechu ● Bóg mieszka w tobie ● Bóg ma ma moc czynić cuda ● żyj w bojaźni ● Bóg zaopatruje ● Jezus źródłem wody żywej

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: