Ewangelia Łukasza 4:5-8 ● kuszenie Jezusa na pustyni ● wolność od grzechu ● wzór Jezusa Chrystusa ● proces uświęcania ● uświęcenie ● pokusa władzy i bogactwa ● kim jest diabeł? ● natura diabła ● metody diabła ● powołanie do świętego życia ● służyć Bogu ● służyć diabłu ● niewola grzechu ● niewolnik ● oskarżyciel ● wstawiennictwo Jezusa ● wieczne potępienie ● zapłatą za grzech jest śmierć

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: