Misjonarz • uchodźcy • okazywanie miłosierdzia • statystyczny obraz świata • ubóstwo • emigranci ekonomiczni • muzułmanie • obszar świata do którego nie dotarła ewangelia • działalność misyjna • Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! • Jonasz • wola Boża dla naszego życia • przypowieść o miłosiernym samarytaninie • modlitwa o rząd • nieść Królestwo Boże • Księga Habakuka • sprawiedliwy z wiary żyć będzie • możliwość głoszenia ewangelii • prześladowania • wypełnianie woli Bożej

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: