Ewangelia Jana 3; 15:5 ● narodzenie Jezusa ● Bóg z nami ● bez Boga nic uczynić nie możecie ● Bóg pokornym łaskę daje ● świadectwo nawrócenia ● w śmierci Pana Jezusa jest moc ● Pan Jezus jako światłość przyszedł na świat ● List do Rzymian 1 ● List do Filipian 3:7-16 ● 2 List do Koryntian 4:7-15 ● List do Kolosan 1 ● ci zaś co są w ciele – Bogu podobać się nie mogą ● List do Rzymian 8 ● 1 List Piotra 3:3-4

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: