dziesięcina ● troska o zbór ● ofiara na Boże cele ● właściwe wychowanie ● Ewangelia Mateusza 23:23 ● zaniedbywanie ● obłuda ● wyraz wdzięczności ● okazywanie miłości ● myślenie o Bożym dziele ● atmosfera radości ● postawa serca ● Księga Malachiasza 3:10 ● uczciwość ● obietnica błogosławieństwa ponad miarę ● zaufanie do Boga ● sprawdzenie siebie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: