braterska pomoc ● doświadczenia w życiu ● dziesięć przykazań ● Jestem świętym Bogiem ● spróbuj tylko dotknąć swego bliźniego ● do czego uciekasz? ● Kazanie na Górze ● Ewangelia Mateusza rozdziały 5-7 ● realia Bożego Królestwa ● co to jest mieć sprawdzoną wiarę? ● dobry bój bojowałem ● szczęśliwi ubodzy w duchu ● szczęśliwi prześladowani ● ubodzy w duchu ● kłamliwie zarzucać wszelkie zło ● Królestwo Boże ma swoją zapłatę i cenę ● jak przejść przez doświadczenia? ● jesteście solą ziemi ● jesteście światłem świata ● miasto położone na górze ● List do Filipian 2 ● oddać chwałę Ojcu ● właściwe relacje międzyludzkie ● kto nie wejdzie do Królestwa Niebios ● 2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) 20 ● pogódź się ze swoim przeciwnikiem ● Jestem sprawiedliwym Sędzią ● zobacz na czym zależy Panu Jezusowi ● miłość i przebaczenie to decyzja – a nie uczucia ● módl się za wrogów ● nie bądź sprawiedliwy na pokaz ● jałmużna to odruch serca ● Bóg widzi w ukryciu ● Ojciec wie czego potrzebujecie ● post jest uniżeniem się przed Bogiem ● panuj Panie w moim życiu ● Modlitwa Pańska ● niech wola Twoja mną zawładnie ● nagroda wypłacona w ukryciu ● sprawiedliwość to moje prawe życie ● w czym jest twoje ubezpieczenie? ● Panie Ty weź wszystko w moim życiu w swoje ręce ● proście a będzie wam dane ● jak patrzysz na swoje życie? ● 2 List Piotra 2 ● List do Filipian 3:18 ● 1 List Jana 4:1 ● wchodź przez ciasną bramę ● nie sądźcie abyście nie byli sądzeni ● pieniądze czy Bóg? ● nie gromadź skarbów na ziemi ● co rządzi twoim życiem?

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: