Ewangelia Jana 20:19-29 ● Jezus Zmartwychwstał ● zamknięci przed światem ● Jezus ukazuje się uczniom ● pokój Wam ● obecność Jezusa ● wyjście Kościoła do świata ● poselstwo ewangelii ● istota Kościoła ● nakaz misyjny ● Tomasz ● wiara ● przebaczenie ● nowe życie ● świadectwo wiary ● doświadczanie Bożej miłości

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: