Ewangelia Łukasza 4:18-19 ● Księga Izajasza 9:1-9 ● Ewangelia Jana 3:16 ● List do Efezjan 2:6 ● List do Hebrajczyków 5 ● łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne ● cudowny doradca ● niechaj się nie trwoży serce wasze ● krew Pana Jezusa oczyszcza z grzechu ● w domu Ojca wiele jest mieszkań

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: