możesz znać prawdę ● 1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) ● szatan zasiał wątpliwość ● czy na pewno Bóg powiedział? ● wątpliwość jest pierwszym krokiem do uwierzenia w kłamstwo ● gdzie jest prawda? ● Ewangelia Jana 8-32-35; 14:6; 18:37-38 ● co to jest prawda? ● Ja jestem Prawdą ● Pan Jezus mówi prawdę o grzechu i pokucie ● pokuta ● właściwa terapia ● odrzuciwszy kłamstwo – mówcie prawdę

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: