w jakim celu żyjemy? ● jaki styl życia prowadzić? ● Ewangelia Marka 13:14 ● do czego Pan Jezus powołał apostołów? ● Bóg wzywa ludzi do społeczności z Nim ● List do Rzymian 8:28-29 ● Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu ● List do Galacjan 5:13 ● do wolności powołani zostaliście ● powołanie do służby ● Ewangelia Mateusza 28:18-20 ● powołani do ewangelizacji ● dbaj o własną relację z Bogiem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: