Ewangelia Mateusza 10:32-33; 28:19 ● czyńcie uczniami wszystkie narody ● nie wstydzi się nas nazywać braćmi ● uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej przyznaniem się do Boga ● Dzieje Apostolskie 8:4 ● kto nie jest ze Mną jest przeciwko Mnie ● do tego i Ja się nie przyznam ● konieczność wyznawania Pana Jezusa przed ludźmi ● dlaczego mamy wyznawać Pana Jezusa przed ludźmi? ● sercem wierzy się dla usprawiedliwienia a ustami do zbawienia ● kto uwierzy i ochrzci się – zbawiony będzie ● List do Rzymian 10:9-10 ● wielki jest Pan ● Psalm 40 ● Psalm 107

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: