2 List do Koryntian 5:18-19 ● nabożeństwo świąteczne ● Boże Narodzenie ● narodziny Jezusa Chrystusa ● upadek człowieka ● utrata łączności z Bogiem ● wypędzenie z ogrodu Eden ● grzech ● pojednanie z Bogiem ● prawo bycia dzieckiem Boga ● Bóg w Chrystusie pojednał świat ● Ojciec w Niebie ● powrót do Boga ● ojciec czeka ● przypowieść o synu marnotrawnym ● Chrystus narodził się dla nas ● Jezus Chrystus: drogą prawdą życiem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: