1 List do Koryntian 3:6-10,dzieło budowania Kościoła,czym jest dla Ciebie Kościół Jezusa?,jakie uczucia towarzyszą Ci gdy przychodzisz do zboru?,czy jesteś aktywnie zaangażowany w działanie w zborze?,pasja dla Bożych spraw,żarliwość w służbie,wierny szafarz,Boży plan,Kościół świadectwem Bożej chwały,służba Bogu,Jezus zbuduje swój Kościół,zakładanie zborów,wzrost daje Bóg,jesteśmy Bożymi współpracownikami,Bóg jest wierny,dziel się swoim doświadczeniem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: