Ewangelia Mateusza 11:4-6 ● skała zgorszenia ● Jan Chrzciciel ● zgorszeni Jezusem ● problem zwątpienia ● Błogosławiony który nie zgorszy się Jezusem ● zaparcie się siebie ● Królestwo Boże ● utracalność zbawienia ● zwątpienie Mojżesza ● wiara ● kamień węgielny ● wdzięczność za Jezusa

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: