„A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. (…) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą…

Analiza doktryny Wieczerzy Pańskiej  Nie ma chyba tak kluczowej, a zarazem tak polaryzującej i mało zrozumianej instytucji przez wiernych  w chrześcijańskim świecie, jak doktryna Wieczerzy Pańskiej. Już sama nazwa, odnosząca się do ustanowionego przez Pana Jezusa memoriału Jego śmierci, często wzbudza znaczne – chociaż niepotrzebne – kontrowersje. W kręgach katolickich dla przykładu funkcjonują takie terminy jak Komunia czy Eucharystia. Termin Eucharystia, rozumiany jako „dziękczynienie”, jest również akceptowany formalnie przez kościoły protestanckie¹, niemniej jednak, z…

W dniach 18 -20 listopada 2016 roku, w kaplicy przy ul. Kujawskiej, miała miejsce kolejna edycja “Spotkania z Ewangelią”. Pod tym hasłem, kolejny rok z rzędu, odbyły się trzy nabożeństwa, dwa wieczorne i jedno poranne. 18 listopada, w piątkowy wieczór, wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu muzycznego. Wokalista Michał Rasek wraz z zespołem przyjechał z Wrocławia. W programie…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: