W dniach 14-15 maja gościliśmy w naszym zborze pastora Włodzimierza Tasaka. Wygłosił on cykl wykładów dotyczących modlitwy. Swoje nauczanie zatytułował nieco kontrowersyjnie: „Modlitwa nasz największy atut o którym zapomnieliśmy”. W sobotę, 14 maja, usłyszeliśmy nauczanie na temat Modlitwy Pańskiej. Pastor Tasak werset po wersecie wyjaśniał słowa modlitwy, której Jezus nauczył swoich uczniów, będąc na ziemi….

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: