W ostatnią niedzielę maja b.r. obchodziliśmy w naszym zborze Święto Rodziny. Jest ono od kilkunastu lat wpisane w kalendarz stałych wydarzeń zborowych. Podczas uroczystego nabożeństwa dzieci przedstawiły okolicznościowy program, przygotowany przez nauczycieli Szkółki Niedzielnej. Zaśpiewały kilka radosnych pieśni oraz deklamowały wiersze i wersety biblijne. Usłyszeliśmy też Psalm 127, który odczytał brat Mikołaj Hajdukiewicz. Krótkim świadectwem…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: