W dniach 30-31 marca 2012 roku odbyła się w naszym zborze ewangelizacja połączona z Warsztatami Małych Form Teatralnych. Dwa kolejne wieczory były poświęcone głoszeniu Ewangelii za pomocą dramy i pantomimy, bardzo ekspresyjnej formy przekazu. Kazania ewangelizacyjne wygłosił pastor Marek Głodek z II Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Podczas pierwszego wieczoru wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: