29
październik
10:00 — 13:00
Kaplica
Kaplica, Kujawska 22, Białystok
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Zapraszamy serdecznie na uroczyste nabożeństwo chrześcijańskie, w trakcie którego odbędzie się Chrzest Wiary. 💧Po nabożeństwie zaplanowano poczęstunek.
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Do Chrztu przystąpi 13 katechumenów — osób w wieku świadomym — z trzech wspólnot baptystycznych:
🔹 I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku,
🔹 II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku „Droga Zbawienia”,
🔹 Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Orli.
Zgodnie z naszym Wyznaniem Wiary, do chrztu przystępują osoby, które pod wpływem Ewangelii i swobodnej łaski Bożej nawróciły się od swoich grzechów do Chrystusa i wierzą w Niego z całego serca jako swego osobistego Zbawiciela.
Chrzest jest pierwszym wyrazem wiary w Chrystusa i miłości wobec Niego, pierwszym krokiem posłuszeństwa Panu i aktem przyłączenia się do Kościoła. Jest on uroczystym oświadczeniem i wyznaniem nawróconego grzesznika, który wreszcie poznał okropność grzechu i swój stan potępienia, a teraz całą swoją nadzieję pokłada w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i wierzy Weń jako w Tego, który wyzwolił go z przekleństwa i kary za grzech.
Chrzest jest także uroczystym oświadczeniem i zapewnieniem ze strony Boga, że przez przyjęcie chrztu człowiek ukrył się w Chrystusie Jezusie, to znaczy razem z Nim umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał, a jego grzechy zostały obmyte i że stał się umiłowanym dzieckiem Bożym, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. Chrzest powinien wywołać w człowieku ochrzczonym wyraźną i mocną świadomość uratowania i zbawienia, co też Bóg sprawia przez zapieczętowanie go Duchem Świętym, który doprowadził go do zbawczej wiary w Syna Bożego, obdarzył mocą Jego śmierci i zmartwychwstania.
W Kościele Baptystów nie chrzcimy niemowląt — uznajemy, za Pismem Świętym, że konieczne jest świadome rozpoznanie swej grzeszności przez katechumena i samodzielna, niezależna od kogokolwiek decyzja o podążaniu za Jezusem. 
👥 W trakcie nabożeństwa kazanie wygłosi prezbiter Marek Głodek — Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Słowem Bożym podzieli się również prezbiter Ireneusz Dawidowicz. Chrztu udzieli pastor Piotr Piotrowski. Nabożeństwo poprowadzi prezbiter Marcin Górnicki.

Szczegóły

Data:
29 października 2023
Godzina:
10:00 - 13:00
Kategoria Wydarzenie:

Nadchodzące wydarzenia

30
maj

Wczasy Kościoła

Cały dzień
@ Rozłogi