Nasza znajomość z Kościołem w Tuzli (Bośnia i Hercegowina) rozpoczęła się w 2015 roku. Wtedy to poznaliśmy się z Pastorem Żeljko Puja, liderem lokalnego Kościoła. Mimo, iż jest to niewielka społeczność, licząca zaledwie 40 osób (w tym sympatyków), aktywnie się angażuje w różne działania. Oprócz działalności typowo wspólnotowej Kościół prowadzi projekty pomocowe pod nazwą WAVE. Projekty te mają na celu głoszenie Ewangelii przede wszystkim czynem, a później słowem. Wśród nich wyróżnić można pomoc humanitarną przechodzącym przez terytorium BIH migrantom z krajów Bliskiego Wschodu, pomoc humanitarną rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, kursy językowe, zajęcia w szkołach specjalnych, zajęcia w domu opieki.

 

Bośnia i Hercegowina to kraj leżący blisko i daleko. Z jednej strony tuż obok Chorwacji, do której chętnie wybieramy się na wakacyjne podróże, z drugiej strony znajdujący się z boku, bo poza strukturami Unii Europejskiej, podzielony narodowo i wyznaniowo między Kościół Prawosławny oraz wyznawców Islamu. Największym problemem kraju jest wzajemna wrogość nacji, które zostały wtłoczone do jednego państwa tuż po rozpadzie byłej Jugosławii. Kraj zmaga się też z dużym bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych ludzi. W związku z tym duża ich liczba opuszcza kraj w poszukiwaniu lepszych perspektyw, co powoduje wyludnienie. Dodatkowym problemem mieszkańców jest brak wiary w jakąkolwiek dobrą zmianę, a to z kolei rodzi nastroje depresyjne.

Kościół w Tuzli prowadzi również działalność stricte misyjną – wspiera upadające zbory i tworzy nowe placówki, gdzie ludzie mają okazję skonfrontować swoje życie z Ewangelią, poznać Chrystusa przez pryzmat Słowa Bożego i miłości okazywanej drugiemu człowiekowi, a nie tylko w kontekście konfliktów narodowych.

Relacja z pastorem Zeljko rozwijała się przez kilka lat w formie wzajemnych odwiedzin, zdalnych kontaktów, następnie dłuższych wyjazdów kilku osób do pomocy przy projektach. W styczniu 2020, dwie dziewczyny zdecydowały się wyjechać jako misjonarki, aby pracować tam na stałe służąc Kościołowi, ludziom i świadczyć o żywym Bogu.

Posłuchaj świadectwa

? Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć misję Dziewcząt w Tuzli, pamiętaj w modlitwie o tym zborze i o osobach, które tam przebywają.

? Jeśli chcesz wesprzeć je finansowo, możesz to również zrobić korzystając z dedykowanego konta, przeznaczonego tylko na misję w Bośni i Hercegowinie:

Bank BNP Paribas: 22 1600 1462 1885 6695 6000 0004