Misja na Białorusi (i nie tylko) ma kilka wymiarów:
1. Ewangelizacja oraz okazanie miłości i pomocy chrześcijańskiej dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Osoby niepełnosprawne na Białorusi w większości przypadków mają trudną sytuację życiową, zasiłki od państwa nie są wystarczające na przeżycie (zwykle 50-100 $ miesięcznie), brakuje wsparcia w podjęciu pracy przez osoby niepełnosprawne, często ograniczane są możliwości nabycia wykształcenia, zwłaszcza przez niepełnosprawne sieroty, system jakiejkolwiek pomocy czy rehabilitacji jest słabo wykształcony. W miejscowościach, w których byliśmy, bariery architektoniczne są nadal realnym problemem, zupełnie brakuje dostosowanego transportu, co czyni osoby z niepełnosprawnościami ludźmi wykluczonymi społecznie, często z mocno ograniczonym dostępem do szeroko pojętego rozwoju.

Kościół jest jedną z nielicznych instytucji, które niosą nadzieję osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na Białorusi. Często to właśnie do kościoła zwracają się pracownicy państwowego departamentu społecznego z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wózków inwalidzkich czy innej pomocy. W ciągu roku szkolnego nasze zaprzyjaźnione kościoły chrześcijan baptystów z Grodna, Wołkowyska, Szczuczyna, Oszmian od lat organizują systematyczne studium biblijne dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców tych dzieci, zaś podczas wakacji chrześcijańskie obozy ze studium Słowa Bożego.

Naszym zadaniem podczas obozów letnich jest:
– prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci – tematy prac często dostosowujemy do tematów lekcji biblijnych danego dnia;
– prowadzenie chrześcijańskich (z wersetami biblijnymi) zajęć rękodzieła dla dorosłych;
– prowadzenie zajęć sportowych i żonglerki;
– przygotowanie i wystawienie ewangelizacyjnego spektaklu teatralnego przy udziale uczestników obozów;
– udział muzyczny – nauka lub prezentacja chrześcijańskich piosenek uwielbieniowych w języku polskim;
– spędzanie wspólnego czasu okazując miłość i zrozumienie;
– prezentowanie swojego świadectwa życia z Bogiem, dając tym samym realne przykłady wskazujące, iż Bóg jest ponad wszelkimi ludzkimi granicami i ograniczeniami.


Cały rok zbieramy atrakcyjne pomysły, materiały, program, aby potem cieszyć się radością osób z ograniczonymi możliwościami z tego, że potrafią same wykonać daną pracę, zajęcia czy spektakl, zawsze budując nas swoim zaangażowaniem i samozaparciem.
W roku 2019, dzięki systematycznej pracy z Kościołem na Białorusi, po raz pierwszy powyższą pomoc w organizacji obozu dla osób niepełnosprawnych zrealizowaliśmy również w Mołdawii, posiadającej podobne potrzeby w tym zakresie, wspierając wolontaryjnie obóz dla 150 osób pod Kiszyniowem. Język rosyjski, którego starsze pokolenia uczyły się przymusowo w szkołach, traktowany przez wielu w naszym kraju jako zło konieczne, teraz daje nam możliwość usunięcia barier w głoszeniu Ewangelii w krajach rosyjskojęzycznych.


2. Wsparcie Kościoła na Białorusi.
Udziałem i pomocą w obozach dla osób niepełnosprawnych okazujemy wsparcie i akceptację dla trudnej misji Kościoła na Białorusi wśród osób niepełnosprawnych. Często społeczności zajmujące się tą pracą są niewielkie, niedofinansowane i każda pomoc jest przyjmowana z wdzięcznością.
Zbudowaniem dla wszystkich uczestników i organizatorów obozów jest fakt, iż ktoś z zagranicy specjalnie poświęca swój czas, urlop, aby nieodpłatnie przyjechać, żeby z nimi być.


Poza wsparciem bezpośrednio podczas wyjazdów wakacyjnych, współpracujemy również pomagając poczynić zakupy do obozów lub do pracy z osobami niepełnosprawnymi czy w zborze. Białoruś jest krajem pełnym obostrzeń, a co za tym idzie ograniczonych lub dużo bardziej kosztownych zakupów różnych dóbr materialnych. To w Polsce pomogliśmy Białorusinom zakupić namiot 12×6 m do prowadzenia zajęć podczas obozów w Wołkowysku, części samochodowe do niemłodych busów zborowych służących do przewozu osób niepełnosprawnych czy naczyń do Wieczerzy Pańskiej. Obecnie trwają również przygotowania do wsparcia medycznego w Polsce dla córki jednego z misjonarzy białoruskich. Udało się też wesprzeć odzieżą wielodzietną rodzinę misjonarską oraz ośrodek sierot niepełnosprawnych, w którym ta rodzina służy.
Ponadto dzięki zawartym przyjaźniom jesteśmy sobie wzajemnie wsparciem modlitewnym w ciągu całego roku, nie tylko podczas obozów.
Będąc otwarci na okazanie miłości chrystusowej braciom zza wschodniej granicy mamy przywilej i możliwość na różne sposoby wypełniać to przykazanie Pana Jezusa.
3. Ewangelizacja wychodząca poza pracę Kościoła.
Dzięki już ponad 6-letniej współpracy i realizacji misji na Białorusi, Pan Bóg otwiera kolejne pola misyjne. Dzięki poznanym podczas pierwszego obozu pracownikom państwowego rejonowego departamentu społecznego z Wołkowyska, mieliśmy możliwość przeprowadzenia po raz pierwszy chrześcijańskich warsztatów rękodzieła z jednoczesnym głoszeniem Ewangelii dla starszych osób mieszkających w domu opieki społecznej w Teolinie (10km od Wołkowyska) oraz nawiązać współpracę zawodową z tymże departamentem w celu prób pozyskania dotacji na dofinansowanie państwowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na Białorusi. Daje to również możliwość głoszenia Jezusa osobom zajmującym stanowiska w państwowym departamencie, jak również innym poznanym podczas wyjazdów towarzyszy podróży (polecamy podróże pociągiem 🙂

Agnieszka Siewko