05
Sierpień
5 sierpnia 2018 14:00 — 15 sierpnia 2018 10:00
Ośrodek zborowy
Kolejowa

Narewka, Polska