Ewangelia Łukasza 2:39-52 ● życie zborowe ● odpowiedzialności w Kościele ● wychowanie chrześcijańskie ● dom Jezusa ● przestrzeganie praw Bożych ● wypełnianie Bożego Słowa ● szacunek do kobiet ● kobiety w Izraelu ● święto Paschy ● właściwy rozwój dziecka ● nabieranie sił ● napełnianie mądrością ● właściwy czas ● odpowiedzialność rodziców ● odpowiedzialność dzieci ● naśladowanie rodziców ● nowe pokolenie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: