1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 29:9-31 ● miłość nie jest wszystkim czego potrzebujesz ● miłość może być fałszywym źródłem szczęścia ● miłość Jakuba do Racheli ● poszukiwanie miłości ● źródło szczęścia ● zaślepienie z miłości ● chory z miłości ● miłość zaślepia ale rzeczywistość się nie zmienia ● puste wnętrze ● nieodpowiednie lokowanie pragnień ● nieracjonalne decyzje ● gotowość przepłacenia by zdobyć to czego pragniesz ● pragnienie wypełnienia pustki ● bałwochwalstwo miłości ● miłość Jakuba do Racheli była ślepa ● wpływ jednej decyzji na dalsze życie ● konsekwencje bałwochwalczej miłości ● faworyzowanie Józefa ● szukanie szczęścia poza Bogiem ● czym jest bałwochwalstwo? ● bożki ● Bóg widział problem Lei ● nie ma prawdziwego szczęścia poza Bogiem ● wypełnianie pustki ● świat nie dotrzymuje słowa ● rozczarowanie ● obwinianie siebie; innych i świata ● skupienie się na Bogu ● Bóg źródłem prawdziwego szczęścia ● miłość nie jest Bogiem ● Bóg jest miłością ● przemiana w życiu Lei ● chwal Boga za to kim On jest ● gdzie jest źródło twojego szczęścia?

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: