Psalm 1 ● List do Rzymian 1:28-31 ● Księga Izajasza 59:6-8 ● Psalm 10:4 ● Księga Przypowieści Salomona 4:14-19 ● nie wchodź ● unikaj ● nie krocz ● szczęśliwy ● omiń ● odwróć się ● mąż ● droga bezbożnych ● prowadzi donikąd ● droga grzeszników ● ma upodobanie ● rozważa ● nie ostoją się ● nad strumieniami ● zgromadzenie sprawiedliwych ● jak plewa ● drzewo ● bezbożny ● wiatr roznosi ● powiedzie się ● ciemna noc ● upadku ● potknąć się ● liść nie więdnie ● przelew krwi ● droga pokoju ● kręte ścieżki ● pokój ● nie ma Boga ● rozumowanie ● módl się ● szuka rady ● rozmyślaj ● proś Pana ● Zakon Pana ● właściwy czas ● wskazać drogę ● niecne zmysły ● chciwość ● bez serca ● w ciszy ● bez litości ● droga ● zaufanie ● nienawidzący Boga ● złość ● nieprawość ● zazdrość ● uznać Boga ● ciasna ● szeroka ● pastwisko ● sprawiedliwy

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: