Ewangelia Jana 1:43-51 ● Natanael ● spotkanie z Jezusem ● Jezus Chrystus nas widzi ● Jezus ten sam na wieki ● Syn Człowieczy ● Zbawiciel ● drabina Jakubowa ● niebo otwarte ● Jezus czyta nasze życie ● Bóg zna nasze myśli ● Jezus jedyny pośrednik ● nabożeństwo ● przebaczenie win ● modlitwy ● tron Ojca Niebieskiego

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: