Dzieje Apostolskie 3;12-16 • Ewangelia Łukasza 24:46-49 • historia zbawienia • Jezus • czas opamiętania • uzdrowienie chromego • paralityk • walka z grzechem • uwolnienie od grzechów • Piotr • dobra nowina • upamiętanie • nawrócenie • łaska • wytępieni z ludu • obietnica • życie w zgodzie z Bogiem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: