Ewangelia Jana 1:47; 4:1-30; 8:31 ● daj Mi pić ● nie będzie pragnął na wieki ● oddawali cześć duchu i w prawdzie ● Pan Jezus prosi Samarytankę o wodę ● kto zgrzeszył? ● Pan Jezus burzy stereotypy ● Psalm 139 ● nie mam męża ● oto prawdziwy Izraelita w którym nie ma fałszu ● Bóg widzi i wie wszystko ● Bóg obnaża nasze serce ● prawdziwie uczniami Moimi będziecie ● każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu ● szukaj tego co niezmienne

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: