Dzieje Apostolskie 2:42-47 ● Chrystocentryczni ● styl życia ● wspólnota ● nauczanie Jezusa ● miłość w rozumieniu Biblii ● naśladowanie Jezusa Chrystusa ● trwanie w łamaniu chleba ● relacja z człowiekiem ● przykład Jezusa ● troska o ubogich ● relacja z Bogiem ● pamiątka śmierci Jezusa ● 1List do Koryntian 11:23-26 ● uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej ● zbawienie tylko w Jezusie ● nowe przymierze ● indywidualizm ● członek Zboru ● słabi i chorzy ● doświadczanie samego siebie ● więź z Jezusem Chrystusem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: