Księga Izajasza 40:1-11 ● niewola Babilońska ● 70 lat ● dbanie o pomyślność ● wizja proroka Ezechiela ● Bóg jest przy swoim ludzie ● obietnica powrotu ● przywiązanie do Boga ● doczesność ● ojczyzna w Niebie ● chwała Pana ● pokolenia przemijają ● ludzie są jak trawa ● Słowo Boga trwa na wieki ● szczęście ● porządkowanie życia ● Boże Narodzenie ● radujmy się ● troskliwy Pasterz ● pozytywne świadectwo życia

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: