Ewangelia Łukasza 4:1-15 ● kuszenie Pana Jezusa ● owoce sprawiedliwości ● 40 dni ● pełnia Ducha Świętego ● post ● modlitwa ● radość ze społeczności z Bogiem ● pożądliwość ciała ● pożądliwość oczu ● diabeł ● próżność ● pycha życia ● chwila pokusy ● przeciwstawienie się diabłu ● zaufanie Bogu ● przygotowanie się do służby ● duchowe życie ● Ewa ● czas ● pokusa prowadzi do grzechu ● właściwa reakcja

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: