List do Efezjan 4:1-16 ● budowanie Kościoła ● zaangażowanie w życie zboru ● Kościół zakorzeniony w Bożym Słowie ● Pan zbuduje Kościół ● liczy się każdy człowiek ● jak ewangelizować ludzi? ● rozwój Kościoła ● piramida potrzeb ludzi ● jedność w działaniu ● wspólna wizja ● cenne doświadczenie ● usługiwanie ● każdy ma wartość ● bycie błogosławieństwem dla innych ● powołani do budowania Kościoła ● służba zgodnie z przeznaczeniem ● wierność w służbie ● Kościół własnością Jezusa Chrystusa ● zaangażowanie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: