Księga Joba ● sprawiedliwy Job ● przymierze ● zawrzeć przymierze z Bogiem Izraela ● jedyna droga ● sprawiedliwość ustanowiona przez Boga ● ofiara za grzech ● wszyscy zboczyli ● wszyscy stali się nieużyteczni ● poza przymierzem nie ma sprawiedliwego ani jednego ● grzeszne serce ● doszczętne zepsucie ● skażenie grzechem ● grzeszna natura ● cnoty jak szata splugawiona ● Izajasza 2: 2-4 ● Rzymian 3: 1-2 ● Hebrajczyków 9: 19-22 ● Hebrajczyków 7: 22-28 ● Hebrajczyków 9: 11-15; Hebrajczyków 10: 4 ● nowe przymierze ● ofiara Jezusa Chrystusa ● krew Jezusa obmywa i unicestwia wszelki grzech ● Jezus sprawiedliwy i usprawiedliwiający każdego kto wierzy ● pokój z Bogiem przez Jezusa ● Rzymian 3: 26 ● Rzymian 5: 1-2

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: