Ewangelia Jana 17 • świat – buntownicy • ostatnia wieczerza • ostatnie chwile życia Jezusa • Arcykapłańska modlitwa Jezusa • dar miłości • miłość • tych których mi dałeś • miłość Jezusa • zachował od złego • diabeł • poświęć ich prawdzie Twojej • Biblia jest prawdą • grzech pychy • jedność kościoła • aby byli jedno • podziały w kościele • słowo apostolskie • uczeń Jezusa Chrystusa • dar Ojca dla Syna • prośby Jezusa • Jezus mnie kocha

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: