Ewangelia Łukasza 2:1-21 ● żłób ● radość wielka ● Józef i Maria ● Maria porodziła Syna ● nadano imię Jezus ● dekret cesarza: spis ludności ● owinęła w pieluszki i położyła w żłobie ● pasterze znaleźli Dziecię ● aniołowie wojsk anielskich ● narodził się Chrystus Pan; Zbawiciel ● pokój ludziom ● chwała na wysokościach ● List do Hebrajczyków 1:6 ● śpiesz się by znaleźć Pana ● nie ma kto by szukał ● jak odnaleźć Zbawiciela ● namaszczony Król ● dzień zbawienia ● dzień łaski ● oglądajmy to co się stało ● Jezus przyszedł by zbawić ● co Bóg robi w twoim życiu? ● Betlejem ● posadzić z książętami ● wielbiąc i chwaląc Boga ● Bóg odda według uczynków ● podnieść nędzarza z prochu ● anioł Pański

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: