Ewangelia Łukasza 3:1-18 ● Jan Chrzciciel ● trudne życie Izraela ● zapowiedź przyjścia Pana Jezusa ● zapowiedź odnowy Izraela ● ratunek ● przygotowanie serca ● dzieci Abrahama ● skruszone serce ● zachęta do przemiany ● opamiętanie ● życie godne Ewangelii ● czyste serce ● wyznanie grzechów Jezusowi ● pojednanie ● przyjdź do Jezusa ● zmiana życia ● owoce świętego życia ● drzewo ● świadectwo z życia ● spotkanie z Panem ● podobanie się Bogu

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: