pozwól Bogu działać w twoim życiu ● Dzieje Apostolskie 17:16-34 ● staraj się znaleźć dostępny sposób zwiastowania Ewangelii ● Bóg sam daje wszystkim życie ● Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękoma ● zostaliście drogo kupieni ● dla kogo jest Dobra Nowina? ● dar zbawienia za darmo ● List do Galacjan 1:14 ● List do Filipian 3:4-21 ● Ewangelia Marka 10:45 ● Bóg przyszedł żeby oddać życie za wielu ● nie obrażaj Boga! ● Księga Izajasza 64:6 ● nasze cnoty są jak szata splugawiona ● Objawienie Jana 12:10 ● potrzebuję Cię Panie Jezu ● Ewangelia Mateusza 11:28-30

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: