zniechęcenie do służby Bogu,gorzkość i smutek,wyrzuty sumienia,modlitwa do Boga,poczekaj – a Bóg wszystko ułoży,ważny pokój w sercu,nie chcę iść za ludźmi,chcę iść za Panem Jezusem,trudne dni,Ewangelia Jana 15:10-11; 16:23-24,List Jakuba 4:1-3,samolubne myślenie tylko o swoim komforcie,nie moja; ale Wola Boża musi się dokonać,aby radość wasza była zupełna – tylko Bóg może to dać,Bóg mi pokazał co robię niewłaściwie,mówić o Panu wprost i bez ogródek,przyznanie się do własnego grzechu,wszyscy jesteśmy zbawieni przez krew Pana Jezusa,ważność wspólnej modlitwy,Objawienie Jana 2:1-7,utrata pierwszej miłości,jedność i zgoda między ludźmi,błogosławieństwo pojednania

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: