1 list Piotra 1:23-2:1 ● uzdolnieni by kochać ● co udało się przezwyciężyć? ● uświęcenie ● bagatelizowanie Słowa Bożego ● posłuszeństwo Słowu Bożemu ● List do Efezjan 2:8-10 ● przeznaczeni do dobrych uczynków ● w Kościele nie ma miejsca na obłudę ● okazywanie szczerej miłości ● szczera miłość ● miłość bratnia ● miłość; która trwa ● wiara; która trwa

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: