Ewangelia Łukasza 23:44-49 ● Golgota ● znajomi Jezusa ● bezpieczne miejsce ● trzy krzyże ● wyście Go zabili ● przywódcy duchowi ● przebaczenie ● sprawiedliwy ● Chrystus umiera za mnie ● patrzmy na Chrystusa ● dostrzeganie własnych grzechów ● wielki piątek ● Wielkanoc ● Chrystus Zmartwychwstał

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: