ofiarność ● Ewangelia Marka 12:41-44; 12:28-34 ● uboga wdowa ● dziesięcina ● Jakub w Betelu ● przymierze ● Abraham ● Melchizedek ● przykład w rodzinie ● serce oddane Bogu ● ludzie wiary ● ofiarność to więcej niż dziesięcina ● oddanie siebie Bogu ● całkowite zaufanie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: