być dobrym ojcem,wpływanie na życie dzieci,dziecko potrzebuje ojca,Bóg – pasterz,być jak dobry pasterz,Psalm 23,rola pasterza,przebaczający ojciec,będący oparciem i schronieniem,bycie dostępnym,brak ojca,więź z dzieckiem,poczucie wartości w Bogu,Psalm 5:13,Psalm 51:4,Psalm 145:8,postawa łaskawości,przebaczenie= złożenie obietnicy,Rzymian 8:15,ojciec nauczycielem i doradcą,zadania ojca w rodzinie,głowa rodziny,Przypowieści Salomona 3:4,ochrona rodziny,ojciec przewidujący,określanie ram,karcenie,określanie obowiązków,wydawanie poleceń z zachętą,uczenie etykiety,ograniczanie siebie,docenianie dzieci,pełna akceptacja,okazuj miłość żonie,dawanie siebie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: