odpowiedzialność rodzicielska się nie kończy,modlitwa o dzieci,Treny Jeremiasza (Lamentacje) 2:18-19,współczesne zagrożenia ,bitwa o dusze dzieci,modlitwa ustawiczna,proś o ingerencję Boga w życie dziecka,walcz w modlitwie o dziecko,Bóg odpowiada w swoim czasie,wylewanie serca przed Bogiem,sposób na opanowanie emocji,uczenie dzieci Słowa Bożego,ucz dzieci systematycznie i sytuacyjnie,5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) 11:18-19,wpajanie Słowa Bożego,stałe powtarzanie,dzieci obserwują rodziców,przekazywanie dzieciom ,1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 2:24,przygotowanie dzieci ,Przypowieści Salomona 6:20-23,strofowanie grzechu dzieci,uczenie Słowa Bożego chroni przed złem,presja otoczenia,lekcje Biblijne z dziećmi,jasne określanie się,przykłady Biblijne dla dzieci w każdym wieku

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: